Osmanlı'nın Bilgeleri

Osmanlı’yı asıl farklı ve önemli kılan, ortaya koyduğu medeniyet tecrübesidir. Bu da, siyasi sahanın yanında, ilmî, kültürel, sanatsal ve toplumsal alanlarda ortaya konulan çalışmalarla gerçekleşmiştir. Bu bakımdan denilebilir ki, Osmanlı’da kalem kılıcın önünde yürümüştür. “Osmanlı’nın Bilgeleri” ile, bu zengin medeniyet birikiminin taşıyıcı gücü konumunda bulunan şahsiyetlerin daha yakından tanınmasını ve söz konusu tecrübenin bugüne aktarılmasını hedefliyoruz.

LUTFİ PAŞA Kapak Resmi

LUTFİ PAŞA

Asım Cüneyd Köksal

Arnavut kökenli bir devşirme olarak II. Bâyezid zamanında saraya alınmış, Enderun’da tahsil görmüş, sancak beyi, beylerbeyi ve vezir olmuş, Korfu seferinde Osmanlı deniz…

ŞEYH GâLİB Kapak Resmi

ŞEYH GâLİB

Ali Cançelik

Şeyh Gâlib, 18. asrın sonunda yetişmiş Osmanlı şiirinin en büyük şairlerinden biridir. 1791 yılında şeyhliğine atandığı Galata Mevlevihanesi’nde …

AKŞEMSEDDİN Kapak Resmi

AKŞEMSEDDİN

Muhammed Ali Yıldız

İstanbul’un manevî fatihi kabul edilen ve Fatih Sultan Mehmed’in hocası olan Akşemseddin, tasavvufî kişiliği ile ön plana çıkmış bi…

DAVUD EL-KAYSERİ Kapak Resmi

DAVUD EL-KAYSERİ

Doç. Dr. Murat SERDAR

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışı ile Osmanlı Devletinin kuruluş dönemlerinde yaşayan Dâvûd el-Kayserî Muhyiddin İbnü’l-Arabî geleneğinin &…

KEMALPAŞAZADE Kapak Resmi

KEMALPAŞAZADE

Prof Dr. Ramazan BİÇER

Osmanlı yükselme devrinin en seçkin âlimlerinden biri olan Kemalpaşazâde, medrese hocalığı yanında kazaskerlik ve şeyhülislamlık görevlerini üstlenmiş, padiş…

«« « 1 2 3 4 » »»