Osmanlı'nın Bilgeleri

Osmanlı’yı asıl farklı ve önemli kılan, ortaya koyduğu medeniyet tecrübesidir. Bu da, siyasi sahanın yanında, ilmî, kültürel, sanatsal ve toplumsal alanlarda ortaya konulan çalışmalarla gerçekleşmiştir. Bu bakımdan denilebilir ki, Osmanlı’da kalem kılıcın önünde yürümüştür. “Osmanlı’nın Bilgeleri” ile, bu zengin medeniyet birikiminin taşıyıcı gücü konumunda bulunan şahsiyetlerin daha yakından tanınmasını ve söz konusu tecrübenin bugüne aktarılmasını hedefliyoruz.

KEMALPAŞAZADE Kapak Resmi

KEMALPAŞAZADE

Prof Dr. Ramazan BİÇER

Osmanlı yükselme devrinin en seçkin âlimlerinden biri olan Kemalpaşazâde, medrese hocalığı yanında kazaskerlik ve şeyhülislamlık görevlerini üstlenmiş, padiş…

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI Kapak Resmi

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI

Doç. Dr. Selami ŞİMŞEK

İbrahim Hakkı, astronomi, matematik, coğrafya, jeoloji, fizik, kimya, biyoloji, hendese, tıp, felsefe, mantık, psikoloji, sosyoloji ve edebiyat ilimleri ile meşgul olduğu, okuduğu ve okuttuğu kada…

FUZÛLÎ Kapak Resmi

FUZÛLÎ

Ali Cançelik

Hayatını Su Kasidesi ile özetleyen bir şairdir Fuzûlî. Ömrü boyunca her daim Yüce Dost’u aramış, insan, tabiat ve hayvana aşk na…

EBUSSUÛD EFENDİ Kapak Resmi

EBUSSUÛD EFENDİ

Ercan ŞEN

Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemi sayılan Kânûnî Sultan Süleyman devrinin önde gelen isimlerinden biri hiç şüphes…

AHTERÎ MUSLİHİDDÎN MUSTAFA EFENDİ Kapak Resmi

AHTERÎ MUSLİHİDDÎN MUSTAFA EFENDİ

Abdulkadir MACİT

XVI. asırda Anadolu Beylerbeyliği’nin merkezi konumundaki Kütahya’nın önde gelen müderrislerinden olan Muslihiddîn Mustafa Efendi, ilm…

«« « 1 2 3 4 » »»