Osmanlı'nın Bilgeleri

Osmanlı’yı asıl farklı ve önemli kılan, ortaya koyduğu medeniyet tecrübesidir. Bu da, siyasi sahanın yanında, ilmî, kültürel, sanatsal ve toplumsal alanlarda ortaya konulan çalışmalarla gerçekleşmiştir. Bu bakımdan denilebilir ki, Osmanlı’da kalem kılıcın önünde yürümüştür. “Osmanlı’nın Bilgeleri” ile, bu zengin medeniyet birikiminin taşıyıcı gücü konumunda bulunan şahsiyetlerin daha yakından tanınmasını ve söz konusu tecrübenin bugüne aktarılmasını hedefliyoruz.

AHTERÎ MUSLİHİDDÎN MUSTAFA EFENDİ Kapak Resmi

AHTERÎ MUSLİHİDDÎN MUSTAFA EFENDİ

Abdulkadir MACİT

XVI. asırda Anadolu Beylerbeyliği’nin merkezi konumundaki Kütahya’nın önde gelen müderrislerinden olan Muslihiddîn Mustafa Efendi, ilm…

TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ Kapak Resmi

TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ

Mehdin Çiftçi

Tarihimizin en parlak dönemlerinden birinde yaşayan Taşköprizâde, kaleme aldığı eserleri ve bu eserlerde dile getirdiği düşünceleriyle hem ke…

«« « 1 2 3 4 » »»