TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ Kapak Resmi
18 TL

TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ

Mehdin Çiftçi

Kategori

Osmanlı'nın Bilgeleri

Teknik Özellikler

ISBN : 978-605-5961-48-0  •  Basım Yılı : 2016
120 sayfa  •  12x19,5 cm.

Tarihimizin en parlak dönemlerinden birinde yaşayan Taşköprizâde, kaleme aldığı eserleri ve bu eserlerde dile getirdiği düşünceleriyle hem kendi döneminde hem de sonraki dönemlerde etkili olmuş bir âlimdir. Arap dili ve edebiyatı, ahlak, mantık, tefsir, kelâm, fıkıh, tarih, biyografi, ilim tarihi, tıp ve matematik gibi hem naklî hem de aklî ilimler sahalarında telif, şerh ve hâşiye şeklinde birçok eser kaleme alan Taşköprizâde, bilhassa Osmanlı literatüründe toplu ulemâ ve meşâyih biyografilerinin ilk derlemesi olma özelliği taşıyan “eş-Şekâiku’n-nu‘mâniyye” ve ilimler tarihi niteliğindeki 

“Miftâhu’s-sa‘âde” adlı eserleri ile bilinmektedir. 

Mehdin Çiftçi, Diğer Eserleri

Yazara ait başka bir eser bulunamadı.

Bu yayın için yorum bulunamadı! İlk yorumu siz yazın.

Yorumunuz

 

 Toplam Görüntüleme Sayısı : 2624