MUHABBET KİTABI Kapak Resmi
26 TL

MUHABBET KİTABI

Çevirmen

Mehmet Çetin

Kategori

Gazali Kitaplığı

Teknik Özellikler

ISBN : 978-605-5961-59-6  •  Basım Yılı : 2017
264 sayfa  •  12x19,5 cm.

“Biz bu kitapta, muhabbet konusunda şer’î delilleri, muhabbetin hakikat ve sebeplerini, muhabbete lâyık olanın sadece Allah Teâlâ olduğunu, lezzetlerin en büyüğünün Allah Teâlâ’nın yüzüne bakmak olduğunu, ahirette Allah’a bakmanın lezzetinin dünyadaki marifetten daha fazla olmasının nedenini, Allah’a muhabbeti kuvvetlendirecek vesileleri, insanların Allah sevgisi konusunda farklı derecelerde olma sebeplerini, marifetullah konusunda anlayışların kısırlığının sebeplerini, şevkin anlamını, Allah Teâlâ’nın kulunu sevmesini, kulun Allah’a muhabbetinin alametlerini, Allah’a olan ünsiyetin manasını, rızanın mana, fazilet ve hakikatini, dua ve günahtan kaçınmanın rızaya aykırı olmadığını ve son olarak Allah’ı sevenlerin kıssa ve sözlerini açıklayacağız.”

GAZÂLÎ

 

Yorumunuz

 

 Toplam Görüntüleme Sayısı : 2382