MOLLA FENÂRÎ Kapak Resmi
18 TL

MOLLA FENÂRÎ

Tuba Nur Saraçoğlu

Kategori

Osmanlı'nın Bilgeleri

Teknik Özellikler

ISBN : 978-605-5961-75-6  •  Basım Yılı : 2018
120 sayfa  •  12x19,5 cm.

Molla Fenârî, Osmanlı kuruluş dönemi ulemasının en mühim isimlerindendir. Anadolu’da başladığı eğitimine Mısır’da devam etmiştir. Fetret dönemi siyasi karışıklıkları Karaman’a gitmesine neden olmuş, orada ilmiye içerisinde hizmet etmiştir. Tekrar Bursa’ya dönüşünde talebe yetiştirmiş, müderrislikten müftiyülenam olmaya doğru ilerleyen bir seyirde ilmî sahada çalışmıştır. Bu şehirde vefat etmiş ve Molla Fenârî Camii haziresine defnedilmiştir. Râzî ve İbn Arabî geleneğinin temsilcisi olarak, kuruluş aşamasındaki bir devlet olan Osmanlı’nın İslam düşünce geleneğinin bu iki önemli çizgisine eklemlenmesinde oldukça etkili olmuştur. Kadılık görevinin yanı sıra medreselerde yaptığı düzenlemeler ve kaleme aldığı telifler de onun ilim sahasına önemli katkılarıdır. Molla Fenârî soyundan gelen Fenârîzâdeler de Osmanlı ilmiyesinin ilk ulema ailesi olarak uzun süre varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Tuba Nur Saraçoğlu, Diğer Eserleri

Yazara ait başka bir eser bulunamadı.

Bu yayın için yorum bulunamadı! İlk yorumu siz yazın.

Yorumunuz

 

 Toplam Görüntüleme Sayısı : 1918