Abdulkadir MACİT

Abdulkadir MACİT

Biyografi

 Lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı sene başladığı İslam Tarihi ve Sanatları bölümündeki yüksek lisansını “Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığı’nda XIX. Yüzyıl Osmanlı-Hokand Hanlığı Münasebetleri” serlevhalı teziyle tamamladı. 2010’da yine aynı bölümde başladığı doktora eğitimini ise “Şeybânî Hanlığı (1500-1599)” başlıklı tezi ile nihayete erdirdi. Hâlihazırda Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi alanında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlahiyat Fakültesi’nin yanısıra İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur.

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »