Doç. Dr. Selami ŞİMŞEK

Doç. Dr. Selami ŞİMŞEK

Biyografi

1974 yılında Erzurum/Tortum’da doğdu. Atatürk Üniversi-tesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi (1995). Edirneli Kabûlî Mustafa Efendi Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri başlıklı teziyle yüksek lisansını (1998) ve Keşanlı Süley-man Zâtî ve XVIII. Asırda Celvetîlik başlıklı teziyle dokto-rasını tamamladı (2005). Bir süre Millî Eğitim Bakanlı-ğı’na bağlı çeşitli ilk ve ortaöğretim kurumlarında din kül-türü ve ahlâk bilgisi öğretmenliği görevinde bulunduktan sonra, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Hâlen Gümüşhane Üniversitesi İlâhiyat Fa-kültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Alanı ile ilgili yayımlanmış pek çok tebliğ, ansiklopedi maddesi, makale ve kitap çalışması yanında iki şiir kitabı vardır.

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »