Tuba Nur Saraçoğlu

Tuba Nur Saraçoğlu

Biyografi

Erzurum’da doğdu. Liseyi Bursa Yeşil İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini aldığı Uludağ Üniversitesi’nde İslam Tarihi sahasında “Molla Fenârî ve Ailesi’nin Bursa Kültürüne Katkıları” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı (2009). Hâlen Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve Uludağ Üniversitesi İslam Tarihi Bilim Dalında “İbn Sa'd’ın Siyer Yazıcılığı” başlıklı doktora tezine devam etmektedir.
Biyografi, siyer, Osmanlı ilmiye teşkilatı, İslam tezyînî sanatları ve kitap kültürü ilgi alanları arasındadır.

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »