Hasan Kâfî Akhisârî

Hasan Kâfî Akhisârî

Biyografi

Hasan Kâfî Akhisârî (1544-1615) 16. yüzyılın önemli âlimlerindendir. Bosna-Hersek'teki Akhisar kasabasında doğdu, memleketinde ve İstanbul'da eğitim gördü. Müderrislik ve çeşitli yerlerde kadılık yaptı. 1596'da III. Mehmed'in Eğri seferine ve 1605’de Vezîriâzam Lala Mehmed Paşa’nın Estergon seferine katıldı. Devlet adamlarının kendisiyle istişare ettikleri bir sima idi. İslâmî ilimlere ve âlet ilimlerine dair yazdığı çeşitli eserleri bulunmakla birlikte, Osmanlı devlet düzenine dair görüşlerini içeren ve klasik bir siyasetname örneği olan "Usûlü'l-Hikem" isimli eseriyle meşhur olmuştur.

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »