Ali İhsan Karataş

Ali İhsan Karataş

Biyografi

 1968 yılında Ardahan’ın Posof İlçesi’nde doğdu. 1987 yılında Kars İmam Hatip Lisesi, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992-1998 yılları arasında Bursa Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı. 1992-1995 yılları arasında “XVI. Yüzyılda Bursa’da Yaygın Olan Kitaplar” adlı yüksek lisans tezini tamamladı. 1998 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Araştırma görevlisi oldu. 2005 yılında “Mahkeme Kayıtlarına Göre XVIII Yüzyılda Bursa’da Gayrimüslimler” konulu doktora tezini tamamladı. Ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makale ve sempozyumlarda sunulan tebliğleri vardır. Genellikle arşiv kaynaklı olan çalışmalarının önemli bir kısmı Osmanlı dönemi sosyo-ekonomik ve kültürel hayatını konu edinmektedir. Halen aynı fakültenin İslam Tarihi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yayınlanmış eserlerinden bazıları şunlardır:
1. Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Toplum Hayatı -Bursa Örneği-, Gökkubbe Yayınları, İstanbul 2009.
2. Osmanlı Dönemi Bursa Sürgünleri (18-19. Asırlar), Emin Yayınları, Bursa 2009.
3. Şeyhülislâm Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2015.

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »