Halime Güney

Halime Güney

Biyografi

 Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-si’nde tamamladı. Akabinde Marmara Üniversitesi İla-hiyat Fakültesi Dinler Tarihi Bilim Dalı’nda yüksek li-sans eğitimi almaya hak kazandı. Nietzsche felsefesini, Türkiye’de daha önce dikkat çekilmemiş bir açıdan; Dinler Tarihi perspektifinden, Hristiyanlık bağlamında ele aldı. “F. Nietzsche ve Hıristiyanlık” başlıklı teziyle yüksek lisanstan mezun oldu. Halen MEB bünyesinde öğretmenlik vazifesini sürdürmekte ve akademik çalış-malarına devam etmektedir.

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »