Harun Işık

Harun Işık

Biyografi

1976 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladı. 1999-2000 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. “Fahrettin Razi’ye Göre Allah’ın Varlığı ve Subuti Sıfatları” başlıklı tezi ile 2003 tarihinde yüksek lisansını ve “Mâtürîdî’ye göre Kaza ve Kader” konulu teziyle de 2011’de doktorasını tamamladı. 2003-2011 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan görevlendirme ile 2007-2009 yılları arasında İngiltere’de araştırmalar yaptı. “Ceza İnfaz Kurumlarında Gerçekleştirilen Din Hizmeti Faaliyetleri: İngiltere Örneği” konulu proje kapsamında The University of Birmingham Theology and Religion Department da başladığı MPhil öğrenimini “İngiltere ve Galler Hapishanelerinde Onarıcı Adalet Bağlamında Gerçekleştirilen Faaliyetlerde Cezaevi Din Hizmetleri ve Manevi Rehberlik Servisinin Rolü Nedir? Kraliçeleri Birmingham Hapishanesi Örneği” başlıklı tez çalışması ile 2010 tarihinde tamamladı. 2012 yılında YÖK’e sunduğu “Tarihçesi, Felsefesi, İnanç Sitemi ve Ritüelleriyle Satanizm ve Eleştirisi” konulu proje kapsamında ABD’de Washington’da bulunan The Catholic University of America’da misafir öğretim üyesi sıfatıyla bulundu. 2018 yılında Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne (BAP) sunduğu “18. Yüzyıldan Günümüze Hint Alt Kıtası Kelam Çalışmaları Hindistan Örneği” adlı proje kapsamında Hindistan’da bulunan Aligarh Muslim University’de misafir öğretim üyesi olarak araştırmalar yaptı. Kelam ilmi ve ceza infaz kurumları din hizmetleri alanlarında yurt içi ve yurt dışı sempozyum bildirileri, makaleleri ve kitapları bulunan Işık halihazırda Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »