Recep Önal

Recep Önal

Biyografi

Giresun/Dereli’de doğdu. 2001’de Uludağ Üniversite-si İlahiyat Fakültesini bitirdi. 2003 yılında Diyanet İş-leri Başkanlığı bünyesinde Bursa İl Müftülüğü’nde din görevlisi olarak memuriyete başladı. 2007’de Sakarya Üniversitesi’nde Kelâm Anabilim Dalı’nda yüksek li-sansını tamamladı. 2009’da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Norveç/Oslo Büyükelçiliği bünyesinde beş yıllığına Din Görevlisi olarak görevlendirildi. 2013’te Sakarya Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Aynı yıl Balıkesir Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı. Sahasıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere dört ay (Ocak-Nisan 2014) Ür-dün/Amman’da bulundu. Temmuz 2018 tarihinde doçent unvanını aldı. 2013-2020 yılları arasında Ba-lıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapan Önal, 07.08.2020 tarihinde Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Arapça, İngilizce ve Norveççe bilen yazarın ulusal ve uluslararası kitap çalışmaları, hakemli der-gilerde yayımlanmış telif makaleleri, kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası sempozyum/kongre bildirileri, kitap tanıtım ve eleştiri yazıları bulunmaktadır. Halen, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İs-lam Bilimleri Bölümü başkanlığı görevini yürütmekte-dir. 

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »