Eyyüp Azlal

Eyyüp Azlal

Biyografi

 1976 yılında Şanlıurfa/Viranşehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. BSV akademi­sinde “Çağdaş İslam Düşüncesi, Siyasi Tarih ve Strateji” eğitimini aldı. Edebiyat Fakültesi’nin “Ge­leneksel Şiir Gecelerini ha­zırladı (1996-99). Ay Vakti, Memleket Edebiyat ve Seyir’de edebi ürün­leri ya­yımlanmakta. www.edebiyatmezunlari.com’un editör­lüğünü yürütmekte. Memleketine vefa niyetiyle Vi­ranşehir Memleket Dergisini çıkarıyor.

Halen Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Kütüpha­nesi ve Müzesi müdürü olan Azlal’ın Hz. Eyyub Ve Sabır (İnceleme-Antoloji), Abdülkadir Karahan’a Armağan (Ortak Çalışma) adlı eserleri bulun­makta­dır

 

 

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »