Recep Şentürk

Recep Şentürk

Biyografi

Halen Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi ve İSAM’da araştırmacı olan Prof. Dr. Recep Şentürk lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde (1986) tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümden mastır yapmış (1988) ve aynı bölümde asistan olarak çalışmaya başlamıştır (1988-1989). Doktorasını Amerika’da Columbia Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yapmıştır (1998). Doktorasını bitirdikten sonra İSAM’da araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır.
Daha sonra Atlanta’da Emory Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir araştırmacı olarak insan hakları konusunda araştırma yapmıştır (2002-2003). 2005 yılında British Academy’nin davetlisi olarak Oxford Brookes Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Hukuk Fakültesinde insan hakları konusundaki çalışmalarını yürütmüş ve aynı konuda İngiltere’nin çeşitli üniversitelerinde konferanslar vermiştir.
Türkçe, İngilizce ve Arapça kitap ve makaleleri vardır. Kitapları: (ed.) Ekonomik Kalkınma ve Değerler(2008), Türk Düşüncesinin Sosyolojisi: Fıkıh’tan Sosyal Bilimlere (2008), İnsan Hakları ve İslam: Sosyolojik ve Fıkhî Yaklaşımlar (İstanbul 2007), Malcolm X (Istanbul 2006), Malcolm X: es-Sîra az-Zâtiyye (Arapça) (Şam 2006), Narrative Social Structure: Hadith Transmission Network 610-1505 (California: Standford University Pres, 2005), Yeni Din Sosyolojileri (İstanbul 2004), Toplumsal Hafıza: Hadis Rivayet Ağı 610-1505 (İstanbul 2004), Modernleşme ve Toplumbilim (İstanbul [1996] 2006).
 

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »