Hicabi Kırlangıç

Hicabi Kırlangıç

Biyografi

1966 yılında Amasya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya’da tamamladı. 1983-1987 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu. 1996 yılında aynı üniversitede Fars Dili ve Edebiyatı alanında doktorasını tamamladı. Hâlen Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Kırlangıç, evli ve iki çocuk babasıdır. İlk şiirlerini Aylık Dergi’de yayımladı. Daha sonraki şiirleri, Aylık Dergi’nin yanısıra Ayane, Kardelen, Düş Çınarı, Dergâh ve Edebiyat Ortamı, Yedi İklim ve Hece adlı dergilerde yer aldı. Ankara’da üç ayda bir yayımlanan ve şarkiyat alanındaki bilimsel makalelere yer veren Nüsha dergisinin kurucularından ve yayın kurulu üyelerindendir. Fars dili ve edebiyatı alanında çeşitli makaleleri bulunan Kırlangıç’ın yayımlanmış bazı kitapları:
Hayret Makamında (Şiir), Denge Yayınları, İstanbul 1993.
Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri (İnceleme), Hamid İnayet’ten çeviri, Yöneliş Yayınları, İstanbul 1991 (2. bs. 1997)
Can Esintisi (Klasik İran şiirinde tasavvufî terim ve kavramlar üzerine makaleler), Nasrullah Purcevâdî’den çeviri, İnsan Yayınları, İstanbul 1998 (Kitap).
Tezkire (Tarih/hatıra), Şah Tahmasb-i Safevî’den çeviri, Anka Yayınları, İstanbul 2001

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »