Vecdi Akyüz

Vecdi Akyüz

Biyografi

 1955'te Kırklareli'nin Üsküp beldesinde doğdu. İlkokulu aynı yerde bitirdi. İmam-Hatip Okulu'nun orta kısmını Tekir­dağ, lise kısmını İstanbul-Fatih İmam-Hatip Lisesi'nde 1974'te tamamladı. Aynı yıl. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne girdi. 1978'de mezun oldu.

1979 yılında Kastamonu'nun Azdavay İlçesinde müftü olarak görev yaptı. 1979-1984 arasında İstanbul-Eminönü müftülüklerinde murakıp olarak ça­lıştı. Yüksek lisans öğreni­mini 1984'te tamamladı. 1985'te Marmara Üniver­sitesi İlahi­yat Fakültesi'nde öğretim görevlisi oldu. 1989'da “doktor”, 1992'de “doçent” unvanını aldı. 2001 yılında “profesör” oldu. Halen Marmara Üniver­sitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hu­kuku öğretim üyesi olarak görev yap­maktadır.
Eserlerinden bazıları:
1.        Hilafetin Saltanata Dönüşmesi (İstanbul 1991, Der­gah Yayınlan)
2.        Mukayeseli İbadetler İlmihali (İstanbul 1995, İz Ya­yıncılık)
3.        İslam Hukukunda Yüksek Yargı ve Denetim, Di­van-ı Mezalim (İstan­bul 1995, M.Ü.İlahiyat Fakül­tesi Vakfı Yayınları)
4.        Dört Mezhep İmamı (İstanbul 1995, MÜİF Vakfı Ya­yınları)
5.        Arapça'da Fiil Kipleri ve Yardımcıları (İstanbul 1995, MÜİF Vakfı Ya­yınları)
6.        Arapça'da Fiil Zamanlan (İstanbul 1996, MÜİF Vakfı Yayınları)
7.        Kur'an'da Siyasi Kavramlar (İstanbul 1998, Kitabevi)
8.        Arapça'da Sayılar (İstanbul 1998, Kitabevi)
9.        Hayatın İçinden Fıkıh (İstanbul 1999, Rağbet Yayın­ları)
10.      Hz. Peygamber'in Yaklaşım ve Uygulamalarında İbadet İlkeleri (İs­tanbul 2002, İlke Yayıncılık)
11.      Asr-ı Saadet’te Siyasi Konuşmalar (İstanbul 2004, Dergah Yayınları)
12.      İslam’da Yetim Hakları ve Sorumlulukları (İstanbul 2007, İHH)
13.      Kurban (İstanbul 2007, Beyan Yayınları)
 

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »