Hamza Ateş

Hamza Ateş

Biyografi

Konya\Akşehir doğumlu olan Hamza Ateş, ilk ve orta öğrenimini Akşehir’de, lise öğrenimini ise Konya’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1992’de mezun oldu. Kamu yönetimi alanındaki yüksek lisans derecesini Durham Üniversitesi’nden (1995), doktora derecesini Liverpool Üniversitesi’nden (The University of Liverpool, Liverpool Institute for Public Administration and Management) aldı (1999).
1999 yılında Sakarya Üniversitesi’nde Dr. Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ateş, 2000 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne Yrd. Doç. olarak atandı .2001-2003 yılları arasında İİBF Dekan Yardımcılığı yaptı. 2004 yılında doçent unvanını aldı. Halen aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı olarak çalışmaktadır.
Başlıca akademik ilgi alanları; Kamu yönetiminde reform modelleri, yönetim teorisi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, post-bürokratik ve post-modern kamu örgütleri , yerel yönetimler , performans yönetimi ve eski medeniyetlerde siyasal-idari sistem ve kültür konularıdır.
Başta sulak alan yönetimi, performans yönetimi, yerel yönetimler, etik ve örgütsel yeniden yapılanma olmak üzere, yönetim biliminin değişik alanlarında birçok yerel, ulusal ve
uluslar arası projelerde görev alarak değişik düzeylerde katkı yapmıştır.Halen, yerel yönetim kuruluşlarında yönetim ve yeniden yapılanma konularında danışmanlık yapmaktadır.
Hamza ATEŞ’in imzası taşıyan çok sayıda kitap, edit kitaplarda bölümler, akademik dergi makaleleri ve bilimsel kongre ve sempozyum bildirileri bulunmaktadır.

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »