Yeni Çıkanlar

SÜKÛT DERSLERİ Kapak Resmi

SÜKÛT DERSLERİ

Yusuf Şahin

gönül gözle konuşur söz yorulur
bir kırık ezgidir inceden sessiz
bu yangın yerinde yol mu bulunur
sözlerim tükendi zaman belirsiz

hü…

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI Kapak Resmi

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI

Doç. Dr. Selami ŞİMŞEK

İbrahim Hakkı, astronomi, matematik, coğrafya, jeoloji, fizik, kimya, biyoloji, hendese, tıp, felsefe, mantık, psikoloji, sosyoloji ve edebiyat ilimleri ile meşgul olduğu, okuduğu ve okuttuğu kada…

DAVUD EL-KAYSERİ Kapak Resmi

DAVUD EL-KAYSERİ

Doç. Dr. Murat SERDAR

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışı ile Osmanlı Devletinin kuruluş dönemlerinde yaşayan Dâvûd el-Kayserî Muhyiddin İbnü’l-Arabî geleneğinin &…

KEMALPAŞAZADE Kapak Resmi

KEMALPAŞAZADE

Prof Dr. Ramazan BİÇER

Osmanlı yükselme devrinin en seçkin âlimlerinden biri olan Kemalpaşazâde, medrese hocalığı yanında kazaskerlik ve şeyhülislamlık görevlerini üstlenmiş, padiş…

FUZÛLÎ Kapak Resmi

FUZÛLÎ

Ali Cançelik

Hayatını Su Kasidesi ile özetleyen bir şairdir Fuzûlî. Ömrü boyunca her daim Yüce Dost’u aramış, insan, tabiat ve hayvana aşk na…

EBUSSUÛD EFENDİ Kapak Resmi

EBUSSUÛD EFENDİ

Ercan ŞEN

Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemi sayılan Kânûnî Sultan Süleyman devrinin önde gelen isimlerinden biri hiç şüphes…

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»