Yeni Çıkanlar

EBUSSUÛD EFENDİ Kapak Resmi

EBUSSUÛD EFENDİ

Ercan ŞEN

Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemi sayılan Kânûnî Sultan Süleyman devrinin önde gelen isimlerinden biri hiç şüphes…

AHTERÎ MUSLİHİDDÎN MUSTAFA EFENDİ Kapak Resmi

AHTERÎ MUSLİHİDDÎN MUSTAFA EFENDİ

Abdulkadir MACİT

XVI. asırda Anadolu Beylerbeyliği’nin merkezi konumundaki Kütahya’nın önde gelen müderrislerinden olan Muslihiddîn Mustafa Efendi, ilm…

TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ Kapak Resmi

TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ

Mehdin Çiftçi

Tarihimizin en parlak dönemlerinden birinde yaşayan Taşköprizâde, kaleme aldığı eserleri ve bu eserlerde dile getirdiği düşünceleriyle hem ke…

TEVBE KİTABI Kapak Resmi

TEVBE KİTABI

Gazali

Şüphesiz Allah’a dönüş yapmak sûretiyle tevbe etmek, sâliklerin yolunun başlangıcı, bu yolda başarıya ulaşanların sermayesi, dosdoğru …

ESMÂÜ’L-HÜSNÂ KİTABI Kapak Resmi

ESMÂÜ’L-HÜSNÂ KİTABI

Gazali

Bil ki, her kimin, aziz ve yüce olan Allah’ın isimlerinin anlamlarından nasibi, sadece lafızlarını işitmek, dil açısından tefsirini ve vaz’ını …

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»