Yeni Çıkanlar

SARAYBOSNA Kapak Resmi

SARAYBOSNA

Prof Dr. Ramazan BİÇER

Saraybosna, birçok medeniyeti bünyesinde barındıran bir kenttir. Ağırlıklı olarak Türk-İslam kültürünün hâkim olduğu bölge, Boşnak milletinin medeni…

MÂLİKÎLER’İN ELEŞTİRİLERİNE CEVAP Kapak Resmi

MÂLİKÎLER’İN ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

İbn Hazm

Farklı alanlara ilişkin yazdığı onlarca eserin yanı sıra polemikleriyle de meşhur olan İbn Hazm’ın, kendi dönemindeki Mâlikî fakihlerle birçok tartışması ve birbirler…

KUR’AN MÜDAFAASI Kapak Resmi

KUR’AN MÜDAFAASI

İbn Hazm

Elinizdeki bu eser, İbn Hazm tarafından kaleme alınan, yaşadığı dönemde Gırnata’daki Yahudi topluluğun lideri konumunda bulunan İbn Nağrile’nin Kur’an’da çelişk…

İLİMLERİN MERTEBELERİ Kapak Resmi

İLİMLERİN MERTEBELERİ

İbn Hazm

Müslümanların ilimler sınıflaması hakkında ürettiği fikirler, felsefi ve dini olmak üzere iki grupta toplanabilir. İbn Hazm’ın “İlimlerin Mertebeleri” adlı bu…

BEŞ RİSALE Kapak Resmi

BEŞ RİSALE

İbn Hazm

Risâle fî Elemi’l-Mevt ve İbtâlih = Ölümün Acısı Var mı? İbn Hazm, ölümün kendisinde bir acının olmadığı, ölüm esnasında çeki…

KAYREVAN Kapak Resmi

KAYREVAN

Esra Keskin

Kayrevan günümüzde Kuzey Afrika’nın tarihi bir parçası, geçmişte Kuzey Afrika’nın İslâmiyet’e açılan ilk kapısıdır. Kuzey Afrika ve End&…

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»